Salgs-& Handelsbetingelser

Salgs- & Handelsbetingelser

Kvalitet:

Hvis ikke andet er aftalt eller fremgår af mærkesedlen på emballagen, er de leverede varer første kvalitet.

Levering:

Afhænger af Salgsformen – forhør nærmere, gå ind under kontakt os
Er andet ikke aftalt er leveringen ab GASA Kolding Holstebro A/S, Vejlevej 159 i Kolding, eller Jens Baggesens Vej 1 i Holstebro.
Ab GASA KOLDING gælder altid for køb på auktionen.

Reklamation:

Hvis der er fejl på varen, eller den ikke svarer til den angivne kvalitet, kan du reklamere.

Cash & Carry:
Reklamation skal ske inden Cash&Carry-afdelingen forlades.

Fastpris- og Internethandel:
Reklamation skal ske straks ved varens modtagelse.

Auktion:
Reklamation skal ske senest kl. 10.00 på auktionsdagen eller senest 1 time efter auktionens afslutning, i begge tilfælde inden varen læsses og/eller forlader hallen.

Betalingsbetingelser:

Netto kontant, hvis ikke andet er aftalt. Betales via LeverandørService ydes der kredit.
Automatisk betaling via LeverandørService sparer tid.

Produktansvar:

Forvolder en af GASA Kolding Holstebro A/S leveret vare skade på erhvervsting, hæfter GASA Kolding Holstebro A/S alene for skaden i det omfang det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af GASA Kolding Holstebro A/S.

GASA Kolding Holstebro A/S ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab påført køber eller trediemand.

GASA Kolding Holstebro A/S fraskriver sig ethvert ansvar for forureningsskader forvoldt af GASA Kolding Holstebro A/S varer leveret i USA og/eller Canada.

Såfremt GASA Kolding Holstebro måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand som følge af varer leveret til køber, er køber forpligtet til at holde GASA Kolding Holstebro A/S skadesløs i samme omfang, som GASA Kolding Holstebro A/S i de ovenfor anførte afsnit har begrænset sit ansvar.